Đo đạc địa chính ở Đông Nam Bộ

Đo đạc địa chính bao gồm

Đo đạc địa chính bao gồm đo đạc chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính và trích đo thửa đất địa chính.

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: được thực hiện dựa trên cơ sở là các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất. Những thay đổi về mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ cũng cần đo đạc lại để chỉnh lý (như sát nhập hay chia tách xã – huyện – tỉnh).

Việc đo đạc này cũng để tạo mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp mốc giới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính: việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.

Đo vẽ lại bản đồ địa chính: được thực hiện đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động.

Trích đo thửa đất địa chính: Là việc đo đạc địa chính riêng với từng thửa đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính để  phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Liên hệ Mr Hiển để được tư vấn: 0911.62.22.55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: