ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2018/QĐ-UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương ban hành đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh.

Theo đó, đơn giá đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định của Chính phủ bổ sung, sửa đổi quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế, kỹ thuật đo đạc bản đồ địa chính.

Bảng đơn giá đo đạc bản đồ là cơ sở để lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương; các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ áp dụng đơn giá để thực hiện các công việc về đo đạc và bản đồ địa chính theo yêu cầu của người sử dụng đất; cơ quan tài nguyên và môi trường (Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố) lập dự toán kinh phí hàng năm để phục vụ công tác thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập và là đơn giá thu dịch vụ đối với Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thẩm định bản đồ địa chính đối với các tổ chức tư nhân.

Các chi phí phát sinh ngoài đơn giá được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ về quản lý đất đai. Chi phí khấu hao sẽ không được tính trong đơn giá khi áp dụng đối với các đơn vị được Nhà nước trang bị tài sản cố định.

QUYẾT ĐỊNH 02/2018/QĐ-UBND VỀ BẢNG ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 02_2018_QD-UBND_373713  (click vào để xem)

Nguồn: http://www.monre.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: