Thẩm định phê duyệt dự án xây dựng

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1.       TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Trình tự thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm các bước sau:

Bước 1:Cơ quan trình thẩm định và phê duyệt

–       Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm của mình tổ chức lập và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

–       Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các cấp.

Bước 2:Lấy ý kiến thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về đồ án quy hoạch xây dựng trong quá trình thẩm định

–        Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha

–       Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt.

Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có chức năng lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên quan. Đồng thời, kết quả  thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sẽ được cơ quan thẩm định gửi bằng văn bản đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ và đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.      HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng gồm:

–       Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt

–       Thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ

–        Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ

–       Các văn bản pháp lý có liên quan

–       Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

–       Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.

 

Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng gồm:

–       Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án

–       Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ

–       Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt

–       Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định

–       Các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch

–       Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

–       Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: