Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp Diện tích đất thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn trên giấy chứng nhận

Diện tích đất thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn trên giấy chứng nhận

Căn cứ Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.“

Theo quy định trên, nếu diện tích đất đo đạc trên thực tế có sự khác biệt so với diện tích đất ghi trên sổ đỏ mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi, không có tranh chấp với những hộ liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Do đó, trong trường hợp này, gia đình bạn đang sử dụng không có tranh chấp với ai, ranh giới thửa đất không có sự thay đổi nên gia đình bạn cần làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận theo điểm C Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thủ tục cấp đổi được thực hiện như sau:

Hồ sơ: (Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. 

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai. Nếu có nhu cầu có thể nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã (khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thời gian giải quyết: Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày; (điểm p Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Trên đây là quy định của pháp luật về: Diện tích đất thực tế nhỏ hơn hoặc lớn hơn trên giấy chứng nhận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: