Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Dương

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cứ Điều 52 và  Khoản 2, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng đất phần diện tích còn lại sang đất thổ cư  thì thửa đất của bà phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có đơn yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
Các bước thực hiện
Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì sẽ được hướng dẫn bổ sung cho hoàn chỉnh.
Bước 3: Đến ngày ghi trong phiếu hẹn, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện xuất trình phiếu hẹn để nhận thông báo thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời đến Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng nhà nước đóng tiền theo thông báo đã nhận. Nộp lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết và nộp lệ phí địa chính (nếu có).
Hồ sơ cần nộp
– Bản chính Giấy chứng nhận đã cấp;
– Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.
– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất.
– Tờ khai nộp tiền sử dụng đất.
– Giấy cam kết chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức có UBND xã, phường nơi thường trú xác nhận (nếu có).
– Những giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (nếu có).
– Mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý (có phân vị trí tính thuế).
– Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).
– Trường hợp người sử dụng đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Thời gian thực hiện
Không quá 15 ngày (Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai)
2. Về giá đất chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn giá đất chuyển mục đích = Đơn giá loại đất sau khi chuyển mục đích – Đơn giá loại đất trước khi chuyển mục đích.
Đơn giá các loại đất được xác định căn cứ theo:
– Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:
– Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Hiển : 0911 62 22 55 để được tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: